Woord van de maand: Jubeljaar (01/16)

2016-01-01 09:59:00

Januari: een nieuwe maand en zelfs een nieuw jaar! Na al het feestgedruis in december zijn wij nog steeds in een jubelstemming! We zouden wel kunnen zeggen dat we zin hebben in een jaar vol feest, blijdschap en vreugde. Een jubeljaar. Toch?

Nou nee. Een jubeljaar is een jaar dat volgens de Joodse wet eens in de vijftig jaar gevierd moet worden na zeven sabbatcycli van zeven jaar, en dat in het teken staat van verzoening, kwijtschelding van schulden en invrijheidstelling van slaven. Een heilig jaar na elk zevende sabbatjaar, dus. Dit is een mooi voorbeeld van een woord dat letterlijk overgenomen is uit het Hebreeuws.

Enfin, jubeljaar heeft dus niets met jubelen te maken! Net als het woord jubileum is het afgeleid van het Hebreeuwse woord jowel, dat ramshoorn betekent. Elk vijftigste jaar moesten de Israëlieten op de Grote Verzoendag de bazuin (de joweel) doen rondgaan in het land om het jaar te heiligen. Weten we meteen waar het woord rondbazuinen vandaan komt.