Woord van de maand: hommel (05/18)

2018-05-02 10:54:00

De temperaturen stijgen en daarmee de insectenaantallen ook!

De hommel is een graag geziene gast, niet te verwarren met de bij. Een hommel is groter, hariger en liever. Daarnaast produceren hommels geen honing, bouwen ze geen raten en hebben ze geen honingvoorraad. Het gaat, net als met de bijen, niet zo goed met de hommels. Van oorsprong zijn er 29 soorten hommels die in Nederland leven. Bij 21 soorten is sprake van een forse achteruitgang in aantal en 6 soorten zijn zelfs verdwenen.

Het is dus hommeles in hommelland! Het oudhollandse hommeles is overigens een mooi voorbeeld van de uitstapjes die het woord hommel door de eeuwen heen heeft gemaakt. Als er hommeles is, is er ruzie, of in ieder geval onrust. ‘Hommeles’ blijkt af te stammen van hommelen, het werkwoord. ‘Hommelen’ is ‘zoeken, gonzen’, maar kan ook ‘razen, tieren’ betekenen. Wanneer iemand hommelt kan dat dus betekenen dat het hommeles is. Bent u er nog?

Het leuke aan dit soort kleine etymologische onderzoekjes is dat we vaak nog leuke weetjes als bijvondst ontdekken. Wie weet er nou dat de figuurlijke betekenis van hommel ‘klaploper’ is? Dus, als iemand u ooit het woord hommel toeblaft, juich dan maar niet te hard.